Danh sách cập nhật ngày 6 tháng 2 năm 2018.

DỰ ÁN ICO TUYỂN CHỌN TẠI PAYVNN

DỰ ÁN TUYỂN CHỌN

Chỉ những dự án đáp ứng đủ tiêu chí của Payvnn mới được chọn.

THÔNG TIN MINH BẠCH

Các dự án phải có đầy đủ thông tin kỹ thuật, team phát triển, whitepaper…

CÓ GIÁ TRỊ XÃ HỘI

Chỉ giới thiệu những dự án mang lại giá trị thực sự cho xã hội.

CẢNH BÁO

Đầu tư ICO là lĩnh vực có nhiều rủi ro, hãy tìm hiểu kỹ và tự chịu trách nhiệm khi tham gia.

0
dự án đã đầu tư
>
0
usd
số vốn đã chi
0
%
tỷ lệ hoàn vốn
null
 • Thời gian: Tháng 2 năm 2018
 • Lĩnh vực: Marketing
 • Sản phẩm hoàn chỉnh: Có
 • Trụ sở: Ý
 • Tình trạng: PRE-SALE
 • Giá token: 0.067 USD
 • Gọi vốn: 50.000.000 USD

Bài giới thiệu

null
 • Thời gian: Tháng 3 năm 2018
 • Lĩnh vực: Mạng xã hội media
 • Sản phẩm hoàn chỉnh: Có
 • Trụ sở: Gibraltar
 • Tình trạng: chuẩn bị whitelist
 • Giá token: 0.24 USD
 • Gọi vốn: 2.500.000 USD

Bài giới thiệu

null
 • Thời gian: Tháng 3 năm 2018
 • Lĩnh vực: Cá cược trực tuyến
 • Sản phẩm hoàn chỉnh: Có
 • Trụ sở: USA
 • Tình trạng: Pre-sale
 • Giá token: 0.75 USD
 • Gọi vốn: N/A

Bài giới thiệu

null
 • Thời gian: Ngày 8 tháng 2 năm 2018
 • Lĩnh vực: Game
 • Sản phẩm hoàn chỉnh: Có
 • Trụ sở: Mỹ
 • Tình trạng: chuẩn bị whitelist
 • Giá token: 0.24 USD
 • Gọi vốn: 3.000.000 USD

Bài giới thiệu

null
 • Thời gian: Tháng 2 năm 2018
 • Lĩnh vực: Việc làm freelance
 • Sản phẩm hoàn chỉnh: Có
 • Trụ sở: Hong Kong
 • Tình trạng: PRE-SALE
 • Giá token: 0.001 ETH
 • Gọi vốn: 30.000.000 USD

Bài giới thiệu

null
 • Thời gian: Tháng 2 năm 2018
 • Lĩnh vực: Năng lượng sạch
 • Sản phẩm hoàn chỉnh: Chưa
 • Trụ sở: Gibraltar
 • Tình trạng: ĐÃ HOÀN TẤT
 • Giá token: 0.000125 ETH
 • Gọi vốn: 40.000.000 USD

Bài giới thiệu

null
 • Thời gian: Ngày 21 tháng 2 năm 2018
 • Lĩnh vực: Dữ liệu người dùng
 • Sản phẩm hoàn chỉnh: Có
 • Trụ sở: Mỹ
 • Tình trạng: chuẩn bị whitelist
 • Giá token: 0.067 USD
 • Gọi vốn: 20.000.000 USD

Bài giới thiệu

null
 • Thời gian: Tháng 3 năm 2018
 • Lĩnh vực: Sàn giao dịch
 • Sản phẩm hoàn chỉnh: Có
 • Trụ sở: Anh / Đa quốc gia
 • Tình trạng: PRE-ICO
 • Giá token: 1 EUR
 • Gọi vốn: 35.700.000 EUR

Bài giới thiệu

null
 • Thời gian: Tháng 2 năm 2018
 • Lĩnh vực: Y tế
 • Sản phẩm hoàn chỉnh: Chưa
 • Trụ sở: Anh
 • Tình trạng: ĐÃ HOÀN TẤT
 • Giá token: 0.2 USD
 • Gọi vốn: 24.000.000 USD

Bài giới thiệu