Home Đầu Tư ICO

Đầu Tư ICO

Chuyên mục Đầu tư ICO tại Payvnn sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về các dự án ICO mới, dự án ICO tiềm năng năm 2018. Các tiêu chí để đánh giá một dự án ICO:

– Ý tưởng có thật sự mới và cần thiết cho xã hội hay không?
– Số lượng phát hành, tỉ lệ sử dụng tiền đầu tư ICO ra sau?
– Công nghệ phát hành tiền ảo được sử dụng là gì? Neo, ETH hay tự phát triển?
– Dự án đã có sản phẩm thử nghiệm hay chỉ là ý tưởng?
– Team phát triển có thông tin rõ ràng hay không?
– Dự án có hoạt động tốt trên các mạng xã hội như Twitter, Telegram, Bitcointalk hay không?