Home Tin Tiền Ảo Phân Tích Chi Tiết Hoạt Động Blockchain Từ Big Data Của Huobi (26/9 – 3/10)

Phân Tích Chi Tiết Hoạt Động Blockchain Từ Big Data Của Huobi (26/9 – 3/10)

0
Phân Tích Chi Tiết Hoạt Động Blockchain Từ Big Data Của Huobi (26/9 – 3/10)
Huobi Research

Tiêu điểm trong tuần:

  1. Số lượng ví bitcoin hoạt động tăng 0.6% lên đến 3.49 triệu ví, đạt mức cao gần đây; khối lượng giao dịch tổng thể trên mạng lưới Bitcoin tăng 1%; tổng số lượng giao dịch giảm 1.9%.
  2. Số lượng ví Ethereum hoạt động giảm 1.7% xuống còn 0.97 triệu ví, mức thấp trong thời gian gần đây; khối lượng giao dịch tổng thể trên mạng lưới Ethereum tăng 21.1% lên 10.33 triệu ETH.
  3. Ethereum có số lượng đáng kể code được cập nhật trên Github, cụ thể Go-Ethereum có thêm 3440 dòng code.
  4. BTC, NANO và XLM là những cryptocurrency được chú ý hàng đầu trên Reddit.

  • Dữ liệu Mạng xã hội

BTC, ETH, EOS nắm giữ xu hướng hàng đầu tại Trung Quốc, trong khi BTC, Nano, Stellar là các cryptocurrencies hàng đầu của thế giới; Về lĩnh vực Sự kiện, “Hợp đồng thông minh”, “Hợp đồng” và “phân cấp” là những từ nóng nhất ở Trung Quốc, trong khi “Wallet”, “Bot” và “Security” là những từ nóng nhất trên thế giới; trong lĩnh vực Sàn giao dịch và KOL (người có tiếng nói), “Huobi”, “Li Xiaolai” và “OKEX” là nóng nhất ở Trung Quốc, trong khi “Coinbase”, “Binance”, “Binance” và “HitBTC” là nóng nhất trên thế giới.

  • Dữ liệu thị trường giao dịch

Với thị trường tiền điện tử tuần này, giá của tiền điện tử tăng lên nhiều hơn và xuống ít hơn. BCH nhận được mức tăng lớn nhất là 23,2% và Monero nhận mức giảm lớn nhất 1,1% tương ứng. BTC có tỷ lệ biến động thấp nhất là 0,0016 s.d. Ripple có tỷ lệ biến động lớn nhất là 0,008 s.d; Top 10 tiền điện tử có biến động giá của họ trong tuần này kỳ vọng có Monero.

1. Dữ Liệu Trên Blockchain

1.1 Địa Chỉ Ví Bitcoin Hoạt Động

Trong tuần, số lượng ví Bitcoin hoạt động tăng 0.6% lên 3.49 triệu ví, đạt mức cao gần đây.

Số ví Bitcoin hoạt động (đơn vị nghìn)
Số ví Bitcoin hoạt động (đơn vị nghìn)

Số lượng ví mới giảm 3.8% từ 1.4 triệu xuống 1.35 triệu ví. Số lượng ví hoạt động liên tục tăng 10% từ 0.5 lên 0.55 triệu ví. Số lượng ví hoạt động trở lại tăng 1.3%.

Phân loại ví Bitcoin hoạt động (đơn vị nghìn)
Phân loại ví Bitcoin hoạt động (đơn vị nghìn)

1.2 Giao dịch của Bitcoin

Khối lượng giao dịch tổng thể trên mạng Bitcoin là 6,53 triệu BTC, tăng 1% từ 6,46 triệu BTC tuần trước. Có tổng cộng 1,66 triệu giao dịch trong tuần này, giảm 1,9%. Khối lượng giao dịch trung bình trên mỗi giao dịch trên mạng Bitcoin là 3,93 BTC, giảm 3% so với tuần trước.

Trái: khối lượng giao dịch BTC (đơn vị triệu BTC). Phải: số lượng giao dịch trên mạng lưới BTC (đơn vị triệu)
Trái: khối lượng giao dịch BTC (đơn vị triệu BTC). Phải: số lượng giao dịch trên mạng lưới BTC (đơn vị triệu)

1.3 Số giao dịch mỗi giây của Bitcoin

Số lượng giao dịch trung bình mỗi giây (TPS) là 2.75, giảm 0.05 so với tuần rồi.

1.4 Phí Giao Dịch Bitcoin

Phí giao dịch tổng thể trên mạng lưới Bitcoin tăng từ 129.9 lên 154.8 BTC tuần này. Phí giao dịch trung bình là 0.00009 BTC, giảm 19.1% so với tuần rồi.

Phí giao dịch Bitcoin (đơn vị BTC)
Phí giao dịch Bitcoin (đơn vị BTC)

1.5 Sự tập trung của cải trên Bitcoin

Sự tập trung của cải trên mạng lưới Bitcoin không thay đổi lớn. Top 10 ví nắm giữ 5.85% tổng Bitcoin, giảm 1 bps so với tuần rồi; tỉ lệ nắm giữ của các ví top 10 – 100 giảm 2 bps; tỉ lệ nắm giữ của các ví top 100 – 1000 tăng 6 bps; các ví còn lại nắm giữ 63.85% tổng số Bitcoin, tăng 3 bps so với tuần rồi.

Sự tập trung của cải trên mạng lưới Bitcoin
Sự tập trung của cải trên mạng lưới Bitcoin

1.6 Theo dõi giao dịch BTC lớn

Huobi Research định nghĩa “giao dịch đặc biệt lớn” là những giao dịch trị giá trên 10.000 BTC, và “giao dịch lớn” có giá trị 1.000 – 10.000 BTC. Tuần này, có 5 giao dịch đặc biệt lớn trên mạng lưới Bitcoin, với tổng số 75.000 BTC. Số lượng giao dịch lớn tăng từ 396 lên 383 tuần này.

Giao dịch lớn và đặc biệt lớn trên mạng lưới BTC
Giao dịch lớn và đặc biệt lớn trên mạng lưới BTC

1.7 Phân Phối Khối Lượng Giao Dịch của Bitcoin

Khối lượng giao dịch trị giá từ 100 đến 1.000 BTC tăng từ 1,60 lên 1,85 triệu BTC trong tuần này, chiếm 28,4% tổng khối lượng giao dịch của BTC trong tuần này (so với mức 24,8% của tuần trước).

1.8 Thay đổi số dư trong top 30 ví Bitcoin

Trong tuần, trong số 30 ví Bitcoin đứng đầu, có 1 địa chỉ thay đổi lớn trong số dư, với số lượng 1.748 BTC được rút ra từ ví lạnh Bitfinex.

1.9 Ví Ethereum Hoạt Động

Số lượng ví Ethereum hoạt động giảm 1.7% từ 0.99 xuống 0.97 triệu ví vào tuần trước, đạt mức thấp trong giai đoạn gần đây.

1.10 Giao dịch Ethereum

Tổng khối lượng giao dịch trên mạng lưới Ethereum đã giảm 21,1% xuống 10,33 triệu ETH trong tuần này. Số lượng giao dịch trên mạng lưới Ethereum trong tuần này giảm 3,2% xuống 3,38 triệu trong tuần này. Khối lượng giao dịch trung bình trong tuần này là 3,06 ETH, giảm 18,5% so với tuần trước.

1.11 Ethereum TPS

Số giao dịch trung bình mỗi giây (TPS) trên mạng Ethereum giảm xuống còn 5,6, giảm 0,2 TPS so với tuần trước.

1.12 Phí giao dịch Ethereum

Tổng phí giao dịch trên mạng Ethereum đã giảm từ 13.000 xuống còn 11.000 ETH trong tuần này, trong khi phí giao dịch trung bình trên mạng Ethereum là 0,0033, giảm 8,8% trong tuần này.

1.13 Sự tập trung của cải trên Ethereum

Sự tập trung của cải trên mạng lưới Ethereum đã liên tục giảm. 10 địa chỉ ví hàng đầu nắm giữ 12,6% tổng số ETH, tăng 1 bps so với tuần trước; địa chỉ ví top 10-100 nắm giữ 24,31% tổng số ETH, giảm 8 bps so với tuần trước; địa chỉ ví top 100-1000 không thay đổi; các địa chỉ còn lại chiếm 37,78% tổng số ETH, tăng 18 bps so với tuần trước.

1.14 Theo dõi giao dịch ETH lớn

Huobi Research định nghĩa “giao dịch đặc biệt lớn” là một giao dịch trị giá hơn 50.000 ETH, “giao dịch lớn” là giao dịch có giá trị từ 10.000 – 50.000 ETH, “giao dịch khác” là giao dịch thấp hơn 10.000 ETH. Tuần này, có 3 giao dịch đặc biệt lớn. Giao dịch lớn trên mạng lưới ETH không thay đổi với 59 giao dịch từ tuần trước.

1.15 Thay đổi số dư của ví top 30 Ethereum

Tuần này, trong số top 30 ví Ethereum, có 4 địa chỉ có thay đổi lớn trong số dư, trong đó có 3 nạp vào và 1 rút ra. Số lượng ETH rút ra là từ các sàn giao dịch lớn, đặc biệt là Bitfinex với 12.3 triệu ETH rút ra.

1.16 Giao dịch EOS

Số lượng giao dịch trên mạng EOS là 8,64 triệu (bao gồm chuyển khoản, ký quỹ / mua RAM, thế chấp cho CPU), tăng 13,6% so với tuần trước và kết thúc đợt giảm trong năm tuần liên tiếp.

1.17 Sử dụng RAM và Phần Trăm Voting trên EOS

Sử dụng RAM trên EOS là 60,88% trong tuần này (63,09% so với tuần trước) và địa chỉ bình chọn cho Blockproducers chiếm 39,12% trong tổng số 341.024 địa chỉ (tăng 0,57% với 7.699 địa chỉ so với tuần trước).

2. Dữ Liệu Mạng Xã Hội

2.1 Phân tích từ khóa (Trung Quốc)

Huobi Research đã phân tích văn bản bằng cách sử dụng NLP Word Cloud để trích xuất các từ khóa có liên quan và hiểu được tâm lý tổng thể từ cộng đồng tiền điện tử lớn nhất Trung Quốc là 8btc.com. Cụ thể, chúng tôi chia nhỏ các từ khóa thành ba loại: Tiền điện tử, Sự kiện và Sàn giao dịch/Ý kiến lãnh đạo.

Trong danh mục Cryptocurrency, NLP World Cloud Analysis cho thấy Bitcoin, Ethereum và EOS là các Cryptocurrencies hàng đầu nhận được sự chú ý rộng rãi nhất, với các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào giá và chiến lược giao dịch.

Trong danh mục Sự kiện, NLP Word Cloud đề xuất “Hợp đồng thông minh”, “Hợp đồng” và “Phân tán” là những từ nóng nhất trong tuần. “Hợp đồng thông minh” đề cập đến: thảo luận về các hướng dẫn phát triển của hợp đồng thông minh EOS; “Hợp đồng” đề cập đến các vấn đề liên quan đến việc giao dịch các nền tảng hợp đồng tương lai như OKEX và BitMEX; “Phân tán” đề cập đến các cuộc thảo luận việc Oneroot khởi động sàn giao dịch phi tập trung bethumb.io hợp tác với Bithumb, sàn lớn nhất của Hàn Quốc.

Trong danh mục Sàn giao dịch/Ý kiến lãnh đạo, NLP Word Cloud đề xuất “Huobi”, “Li Xiaolai” và “OKEX” là những từ nóng nhất trong tuần, với các cuộc thảo luận về “Huobi” và “OKEX” chủ yếu tập trung vào các vấn đề giao dịch mỗi ngày; thảo luận về “Li Xiaolai” chủ yếu tập trung vào thông báo của ông rằng không còn đầu tư vào dự án blockchain nữa.

Chúng ta chứng kiến ​​sự thay đổi mạnh mẽ trong các chủ đề thịnh hành trong tuần này, trong tất cả các chủ đề của ba loại này, tập trung vào “Ontology”, “Wu Jihan”, “NEO”, “Graphene” và “Zhao Dong” nhận mức tăng cao nhất, trong khi tập trung vào “XLM”, “Xu Mingxing”, “Ripple”, “Sharding” và “DAG” nhận được mức giảm lớn nhất.

2.2 Phân tích từ khóa (thế giới)

Chúng tôi cũng đã thực hiện NLP Word Analysis trên Reddit’s r/CryptoCurrency để hiểu các chủ đề thịnh hành và tâm lý chung ở nước ngoài, và chúng tôi đã chia nhỏ các từ khóa thành ba loại: Tiền điện tử, Sự kiện và Sàn giao dịch/Ý kiến lãnh đạo.

Trong danh mục Cryptocurrencies, NLP Word Analysis cho thấy BTC, NANO và Stellar là ba cryptocurrencies nhận được sự chú ý rộng rãi nhất trong tuần này. Đối với Bitcoin, thảo luận chủ yếu tập trung vào giá và chiến lược giao dịch; Đối với NANO, các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào “Kite payment hỗ trợ thanh toán bằng Nano”; Các cuộc thảo luận về Stellar tập trung vào “Stellar ra mắt sàn giao dịch không phí đầu tiên trên thế giới.”

Trong danh mục Sự kiện, NLP Word Analysis đề xuất “Wallet”, “Bot Robot” và “Security” là những từ nóng nhất trong tuần. “Wallet” đề cập đến cuộc thảo luận về tần suất việc  trộm cắp tiền điện tử và cách giữ ví của bạn an toàn; “Security” đề cập đến các cuộc thảo luận về hướng phát triển tương lai của các token chứng khoán; “Bot” đề cập đến các cuộc thảo luận về chiến lược sử dụng bot để giao dịch định lượng.

Trong danh mục Sàn giao dịch/Ý kiến lãnh đạo, NLP World Analysis cho thấy “Coinbase”, “Binance” và “Hitbtc” là những từ nóng nhất ở nước ngoài trong tuần này, với các cuộc thảo luận về các chủ đề chung giữa những người dùng nền tảng.

Chúng ta chứng kiến ​​sự thay đổi mạnh mẽ trong các chủ đề thịnh hành trong tuần này, tập trung vào “BCH”, “Hitbtc”, “Lightning”, “Satoshi” và “Society” nhận được mức tăng lớn nhất, trong khi tập trung vào “Pow”, “Regulation”, “Các nút”, “Mainnet” và “Government” nhận được mức giảm lớn nhất.

2.3 Hoạt động code trên Github

Trong số tất cả các dự án trên GitHub trong tuần này, ETH, ADA, và XMR là các dự án có nhiều commit; BTC, ETH và EOS là những dự án có nhiều nhánh nhất; ETH, ADA, và DASH là các dự án có nhiều commit nhất, số lượng gửi code của ETH là 3.500 hàng, vượt xa ADA, dự án đứng thứ hai; BTC, IOTA và TRX là những dự án có nhiều vấn đề nhất; ETH, BTC và EOS là các dự án có nhiều ngôi sao nhất; NEO, EOS và BTC là các dự án có nhiều người xem nhất.

2.4 Hoạt động Telegram của EOS

Chúng tôi đã ước tính sức sống của cộng đồng EOS bằng khối lượng trò chuyện giữa các nhóm cộng đồng Telegram EOS được chọn: EOS General Chat (nhóm công nghệ / sinh thái tiếng Anh), EOS Price (nhóm tiếng Anh), EOS China (nhóm tiếng Trung).

Số lượng các cuộc trò chuyện trong các nhóm điện tín của cộng đồng EOS giảm nhẹ, từ 11.700 xuống còn 11.100 (số lượng EOS Trung Quốc giảm 900, số lượng EOS General và EOS Price tăng 300).

3. Dữ liệu từ thị trường

3.1 Tỉ lệ Lợi nhuận/Biến động giá

Thị trường tiền điện tử trong tuần này, giá của tiền điện tử tăng lên nhiều hơn và xuống ít hơn. BCH có mức tăng lớn nhất là 23,2% và Monero giảm 1,1%; Xét về biến động giá, BTC có tỷ lệ biến động nhỏ nhất là 0,0016 s.d. (độ lệch chuẩn của biến động giá trong mỗi 15 phút), trong khi Ripple có tỷ lệ biến động lớn nhất là 0,008 s.d.

3.2 Tương quan giá tiền điện tử

Sự tương quan giữa các tài sản là mức độ mà chúng di chuyển song song. Các ma trận trên cho thấy mối tương quan Pearson và giá trị p được tính từ log-return của giá hàng ngày trung bình theo khối lượng trong tuần qua. Tương quan giá tiền điện tử tương đối cao trong tuần này, ngoại trừ Monero, giá các loại tiền điện tử khác di chuyển trong cùng một phương hướng.

LTC và BTC có hệ số tương quan cao nhất là 0,98, sau đó là LTC và ADA, với hệ số tương quan là 0,97; Monero và Ripple có hệ số tương quan thấp hơn là -0.02, ETH và Monero có hệ số tương quan là 0,28.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here