Home Airdrop Bounty Cuộc Thi Giao Dịch Trên Huobi DM và Phần Thưởng Xe Maserati

Cuộc Thi Giao Dịch Trên Huobi DM và Phần Thưởng Xe Maserati

1
Cuộc Thi Giao Dịch Trên Huobi DM và Phần Thưởng Xe Maserati
Huobi DM Maserati

Như bạn đã biết, sàn giao dịch phái sinh Huobi DM vừa được cho ra mắt trong thời gian gần đây. Trong vài ngày tới, Huobi sẽ tổ chức “Cuộc thi Giao dịch Huobi DM” với phần thưởng lớn nhất là xe hơi Maserati và nhiều phần quà nhỏ bằng Huobi Token khác.

Cuộc thi bắt đầu lúc 16:00, ngày 24 tháng 12 đến 16:00, ngày 28 tháng 12. (giờ Singapore)

Trong thời gian diễn ra cuộc thi:

  1. Người tham gia với số điểm giao dịch tích lũy cao nhất sẽ giành được một chiếc Maserati Ghibli 350Hp hoặc số tiền tương đương dưới dạng Huobi Token (HT).
  1. Người tham gia với khối lượng giao dịch tích lũy cao nhất sẽ giành được 2,500 HT.
  1. Top 30 tỷ lệ lợi nhuận của các vị thế mở thời gian thực hàng ngày sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt.

 

【Cuộc thi thứ nhất – Kiếm điểm giao dịch tích lũy cao nhất để nhận được Maserati Ghibli!】

Thời gian bắt đầu: 16:00, ngày 24 tháng 12 đến 16:00, ngày 28 tháng 12 (giờ Singapore).

 

Các quy tắc:

1. Đăng ký

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Huobi DM của bạn, chụp ảnh màn hình các vị thế đang giữ của bạn và chia sẻ lên Facebook hoặc Twitter. Gửi liên kết chia sẻ, cùng với UID của bạn vào Google Form này:

(https://goo.gl/forms/2FYW5o6pSNDZw48J3 )

Ví dụ ảnh chụp màn hình các vị thế đang giữ:

1.png

Bước 2: Đăng ảnh chụp màn hình lên Twitter hoặc Facebook của riêng bạn với dòng trạng thái này, đặt nó ở chế độ công khai cùng với hashtag #HuobiDM.

 

Ví dụ:

I want to be the top Huobi DM Grand Master trader and win a #Maserati! There are many more prizes to be won, including #HuobiToken! For more details visit: www.hbdm.com.

2. Điều kiện nhận giải thưởng

2.1 Khi cuột thi kết thúc, người dùng đã đăng ký thành công và có tổng vốn chủ sở hữu (tài sản trong tài khoản) trong Tài khoản Huobi DM lớn hơn hoặc bằng 1 BTC thì đủ điều kiện nhận giải thưởng. Giải thưởng “Nhà giao dịch Hàng đầu” sẽ được quyết định bởi điểm giao dịch tích lũy trong thời gian diễn ra sự kiện, và Giải thưởng “Khối lượng Giao dịch Cao nhất” sẽ được tính bởi khối lượng giao dịch tích lũy.

2.2 Cách tính điểm giao dịch tích lũy:

Điểm giao dịch hàng ngày = (Giá giao dịch Có hiệu lực Cao nhất hàng ngày – giá giao dịch Có hiệu lực Thấp nhất hàng ngày) * hệ số tiền kỹ thuật số * hệ số lệnh

 

Hướng dẫn đặc biệt:

2.2.1 Người dùng có khối lượng giao dịch tích lũy hàng ngày lớn hơn hoặc bằng 1000 USD, thì mức giá đó sẽ được tính là Giá giao dịch Có hiệu lực.

2.2.2 Nếu Giá bán Có hiệu lực Cao nhất hàng ngày thấp hơn Giá mua Có hiệu lực Thấp nhất hàng ngày hoặc không có Giá bán Có hiệu lực Cao nhất hàng ngày hoặc không có Giá mua Có hiệu lực Thấp nhất hàng ngày, điểm giao dịch hàng ngày của người dùng sẽ bằng không.

2.2.3 Điểm giao dịch tích lũy của người dùng trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ tương đương với tổng của tất cả số điểm giao dịch hàng ngày.

2.2.4 Hệ số tiền mã hóa

BTC=1, ETH=30

2.2.5 Hệ số lệnh

Khi số lượng lệnh được tạo ra bởi người dùng của một loại tiền kỹ thuật số thấp hơn 500, hệ số lệnh sẽ là 1. Khi số lượng lệnh được tạo ra bởi người dùng của một loại tiền kỹ thuật số lớn hơn 500, hệ số lệnh sẽ là 0.5.

2.3 Thời gian lưu dữ liệu mỗi ngày

Từ 16:00 ngày hôm trước đến 16:00 ngày hiện hành (giờ Singapore).

2.4 Người dùng có thể tham gia vào bất kỳ hoặc cả hai giao dịch BTC và ETH với các số điểm giao dịch tích lũy được ghi nhận riêng biệt. Tổng điểm giao dịch tích lũy sẽ là số điểm cao nhất trong số hai loại tiền mã hóa.

2.5 Nếu có hai người cùng đạt “top 1” với cùng số điểm giao dịch tích lũy vào cuối cuộc thi, người dùng có khối lượng giao dịch cao hơn sẽ giành chiến thắng; và nếu khối lượng giao dịch là giống nhau, người giao dịch có vốn cao hơn sẽ giành chiến thắng.

2.6 Giá giao dịch được tạo ra bởi các lệnh dàn trải, lệnh khớp bị nghi ngờ hoặc lệnh của các tài khoản có liên quan sẽ không được tính vào điểm giao dịch tích lũy.

2.7 Giá giao dịch được tạo ra bởi lệnh bị bắt buộc thanh khoản hoặc lệnh giao hàng sẽ không được tính vào điểm giao dịch tích lũy.

 

Giải thưởng

Giải thưởng nhà giao dịch hàng đầu

Điểm giao dịch tích lũy Giải thưởng Số lượng
Top 1 Xe Maserati Ghibli 350Hp 1
Top 2-3 Chứng nhận hoàn thành + 1500 HT 2
Top 4-6 Chứng nhận hoàn thành + 500 HT 3
Top 7-30 Chứng nhận hoàn thành + 50 HT 24

Giải thưởng khối lượng giao dịch cao nhất

Tổng khối lượng giao dịch tích lũy Giải thưởng Số lượng
Tổng khối lượng giao dịch tích lũy cao nhất Chứng nhận hoàn thành + 2500 HT 1

Lưu ý:

  1. Huobi sẽ tự độgn tính điểm giao dịch tích lũy của tất cả các người tham gia vào cuối sự kiện (16:00 ngày 28 tháng 12 SGT), và sẽ gửi kết quả đến những người tham gia trước 20:00 ngày tiếp theo thông qua SMS hoặc email, và đăng thông báo trên trang web Huobi Global.
  2. Huobi sẽ thông báo đến người tham gia qua SMS hoặc Email trước 20:00 mỗi ngà về điểm giao dịch tích lũy đã chốt và 16:00 của ngày đó.
  3. Người tham gia giành chiến thắng giải “Nhà giao dịch hàng đầu” với chiếc xe Maserati Ghibli 350Hp có thể lựa chọn quy đổi sang lượng HT token tương ứng.
  4. Người dùng chỉ đủ điều kiện nhận thưởng khi quy trình xác thực thời gian thực và xác minh rủi ro đã được hoàn tất trước khi kết thúc sự kiện.
  5. Tất cả các giải thưởng sẽ được gửi trong vòng 1 tháng sau khi kết thúc cuộc thi.

【Cuộc thi thứ hai – Chia sẻ tỷ lệ lợi nhuận trên các vị thế mở mỗi ngày, và giành chiến thắng Huobi Token】

Thời gian bắt đầu: 16:00, ngày 24 tháng 12 đến 16:00 28 tháng 12 (giờ Singapore).

 

Các quy tắc:

1. Bước 1: Chụp màn hình tỷ lệ lợi nhuận theo thời gian thực của các vị thế đang giữ và chia sẻ lên Facebook hoặc Twitter. Nộp các ảnh chụp màn hình tỷ lệ lợi nhuận, link chia sẻ và UID trước 16:00 SGT vào ngày kế tiếp về đơn Google sau:

https://goo.gl/forms/7YMVxuIt2zpQ3w8g2

Ví dụ ảnh chụp màn hình tỷ lệ lợi nhuận các vị thế:

2.png

2. Bước 2: Đăng ảnh chụp đó lên Twitter hoặc Facebook của bạn với nội dung như sau, đặt chế độ “công khai” với dòng tin nhắn này và hashtag #HuobiDM:

Ví dụ:

I profited ______% on #HuobiDM today. The top Huobi DM trader by 28 Dec will win a #Maserati! There are many more prizes to be won, including #HuobiToken! For more details visit: www.hbdm.com.

3. Huobi DM sẽ xếp hạng các ảnh chụp tỷ lệ lợi nhuận cho các vị thế mở vào mỗi ngày, và công bố danh sách vào lúc hoặc trước 24:00 SGT ngày kế tiếp, và sau đó phần thưởng sẽ được gửi đến các tài khoản Huobi trong vòng 7 ngày làm việc.

4. Huobi sẽ kiểm tra lại các bài chia sẻ trên Twitter và Facebook gồm hình ảnh chụp màn hình tỷ lệ lợi nhuận và nội dung. Bất kỳ người dùng nào bị phát hiện gian lận sẽ bị cấm tham gia tất cả các hoạt động nêu trên.

5. Những người dùng chỉ đủ điều kiện nhận thưởng khi quy trình xác thực thời gian thực và xác minh rủi ro đã được hoàn tất trước khi kết thúc sự kiện.

6. Mỗi người dùng chỉ có thể nhận thưởng một lần cho tỷ lệ lợi nhuận của các vị thế mở.

7. Danh sách nhận thưởng đặc biệt mỗi ngày (Mở vị thế bán tại giá cao nhất/Mở vị thế mua tại giá thấp nhất) sẽ được công bố trước 24:00 SGT, và phần thưởng sẽ được gửi đến tài khoản Huobi của người chiến thắng trong vòng 7 ngày làm việc

Giải thưởng hằng ngày

Xếp hạng tỷ lệ lợi nhuận hằng ngày Phần thưởng Số lượng
Top 1-3 Chứng nhận hoàn thành + 100 HT 3
Top 4-10 Chứng nhận hoàn thành + 50 HT 7
Top 11-20 Chứng nhận hoàn thành + 30 HT 10
Top 21-30 Chứng nhận hoàn thành + 20 HT 10

Giải thưởng đặc biệt

Xếp hạng đặc biệt mỗi ngày Phần thưởng Số lượng
Mở bán tại giá cao nhất Chứng nhận hoàn thành + 100 HT 2 (BTC/ETH)
Mở mua tại giá thấp nhất Chứng nhận hoàn thành + 100 HT 2 (BTC/ETH)


Lưu ý
:

  1. Thời gian lưu dữ liệu hằng ngày: từ 16:00 SGT của ngày hôm trước đến 16:00 ngày hiện hành.
  2. Nếu giá là giống nhau, thì người tham gia có khối lượng giao dịch lớn nhất trong số đó sẽ giành chiến thắng; và nếu khối lượng giao dịch là giống nhau, người tham gia có vốn lớn nhất trong số đó sẽ chiến thắng.

Cảnh báo rủi ro:

Các tài sản kỹ thuật số là sản phẩm đầu tư tiên tiến và giá có thể biến động rất mạnh. Đây không phải là lời mời mua hay bán các tài sản kỹ thuật số, và cũng không phải là lời khuyên mua hay bán một loại tài sản kỹ thuật số nhất định. Giao dịch tiền mã hóa đi kèm với rủi ro cao và có thể không phù hợp với một số người. Vui lòng đánh giá khả năng đầu tư thường xuyên và cẩn trọng khi đưa ra quyết định đầu tư.

Chúc bạn giao dịch thuận lợi trên Huobi! Quyền giải thích và quyết định cuối cùng của sự kiện này thuộc về Huobi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng tại địa chỉ email 123@huobi.pro.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here