Tóm tắt bài viết: Sàn BitMEX cho phép bạn đánh lệnh Long và Short với đòn bẩy lên đến 100x. Ở mức đòn bẩy cao, phân nửa số tiền bỏ vào lệnh (Initial Margin) của bạn được dùng cho Maintenance Margin (tỉ lệ ký quỹ để duy trì position). Tuy nhiên số tiền này dùng để bảo vệ BitMEX Insurance Fund (Quỹ bảo hiểm BitMEX), không bảo vệ bạn. Lệnh với đòn bẩy cao phí phạm rất nhiều Initial Margin của bạn dưới dạng Maintenance Margin.

Khi bạn đánh lệnh Long 100x trên BitMEX, lúc đó bạn đang thực sự đánh lệnh với 204x rủi ro, nhưng chỉ có 100x lợi nhuận. Điều này bởi vì 0.5% Maintenance Margin để bảo vệ Insurance Fund.

Sàn giao dịch BitMEX cho phép bạn Long và Short với mức đòn bẩy tối đa 100x. Nhưng đừng bao giờ sử dụng trên mức 25x bởi sự chên lệch giữa Liquidation Price (giá thanh lý) và Bankruptcy Price (giá phá sản) ở mức đòn bẩy cao làm tăng tỷ lệ giữa rủi ro và lợi nhuận. Điều này bạn không cần phải lo khi bạn đòn bẩy mức độ thấp.

Công thức: Maintenance Margin = Liquidation Price – Bankruptcy Price.

Ví dụ: nếu bạn Buy (Long) 1 BTC ở giá $9255 và chọn đòn bẩy 100x, như vậy bạn phải bỏ vào lệnh $93 cho Initial Margin. Bạn sẽ mất 100% tài khoản khi giá tụt 1% (tương ứng 100x), vậy giá phá sản (Bankruptcy Price) đúng phải là:

Bankruptcy Price = 9255 – 9255 * 1% = $9162.45.

Nhưng mức giá thanh lý (Liquidation Price) tính ra lại là $9240, tức là giá chỉ cần rớt $15 (0.16%) là kích hoạt thanh lý và bạn sẽ mất tất cả (100%), trong khi theo lý thì giá cần phải rớt $93. Đây là giao dịch hoàn toàn bất lợi.

Giải thích Liquidation Price (Giá thanh lý) và Bankruptcy Price (Giá phá sản)

Giao dịch hợp đồng tương lai trên CME hoặc CBOT, không có thể hạn chế rủi ro được như vậy. Với hợp đồng tương lai tiêu chuẩn, sàn giao dịch sẽ Margin Call khách hàng để nạp thêm tiền duy trì Margin (Margin Maintenance) khi giá đến sát Bankruptcy Price và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình.

Để rõ hơn, bạn xem lại bảng tương quan giữa đòn bẩy và giá thanh lý mà Payvnn đã giới thiệu tại bài viết Tính toán lợi nhuận.

Bảng Tính Lợi Nhuận LONG BitMEX
Bảng Tính Lợi Nhuận LONG BitMEX

Lợi nhuận của bạn là không giới hạn, trong khi tổn thất bị giới hạn ở 100%, tức là $1000, số tiền bạn đã bỏ vào lệnh ở ví dụ trên.

Sự bất đối xứng này (lợi nhuận không giới hạn, tổn thất có giới hạn) là cái lợi của tính năng Limited Risk trên BitMEX, do BitMEX sáng tạo ra.

Bí mật ở Bankruptcy Price

Giá Bankruptcy Price của BitMEX là bí mật, bạn chỉ biết được mức giá này khi nhận được email thông báo lệnh bị thanh lý.

BitMEX Bankruptcy Price
BitMEX Bankruptcy Price

Tóm lại, mức giá phá sản được quyết định lúc cơ chế thanh lý của BitMEX được kích hoạt. Điều bạn có thể làm đó là tự hạn chế rủi ro trong giao dịch của mình.

Nếu bạn muốn 100x, hãy vào lệnh lúc thị trường bình ổn

Có vẻ như Maintenance Margin (hay là chênh lệch giữa giá thanh lý và giá phá sản) không cố định ở 0.5%. Giá này được đoán là phụ thuộc vào sự biến động thị trường. Lúc thị trường bình ổn mức đó ở 0.5%, nhưng có vẻ nó tăng lên vào những giai đoạn biến động mạnh. Nếu nhất thiết phải vào lệnh 100x leverage, hãy chọn thời điểm thị trường bình ổn để thu được quản lý rủi ro tốt hơn.

Payvnn (Tham khảo từ Bambou Club)

KHÔNG Leverage 100x Với BitMEX – Bí Mật Giữa Liquidation Price và Bankruptcy Price Sẽ Đánh Bại Bạn
5 (100%) 5 votes

Bài viết được biên soạn bởi Payvnn Team.


Cập Nhật Tin Tức Từ Payvnn Sớm Nhất Tại:

Mua ví lạnh Ledger Nano S chính hãng từ Pháp* Hướng dẫn đặt mua

ĐỂ LẠI CÂU HỎI HOẶC NHẬN XÉT

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bạn vui lòng chờ comment được duyệt, Payvnn Team sẽ trả lời ngay khi có thể.