Bài Toán Thuê Refferal Tại Neobux/Onbux

Nhận token miễn phí
Hôm nay VNPayPal xin giới thiệu đến bạn đọc một bài viết về bài toán thuê ref tại NeobuxOnbux, 2 trang kiếm tiền PTC nổi tiếng nhất hiện nay.
Bài viết áp dụng cho Neobux, nhưng bạn vẫn có thể dùng để tham khảo trên Onbux vì 2 trang này tương tự nhau.

1. Theo sác xuất:
– Lấy xác suất chọn được ref của bạn là A%. Có nghĩa là khi bạn thuê 100 ref, thì bạn chọn được A ref click đầy đủ ADS hàng ngày, còn 100-A ref coi như không click một ADS nào (thế này rất hợp lý, vì nếu có click thì nó sẽ bù cho những ngày không click của A ref)

+ Bạn thuê 100ref, tốn 25$/tháng
+ Số tiền do ref mang lại khi chọn Ref để tái chế lần 1 

A*0.005*4ADS*30 (Standard),
A*0.01*4ADS*30 (Gold)

+ Tái chế 100-A ref lần 1 tốn (100-A)*0,07
+ Tiếp tục, tái chế xong 100-A ref, chỉ có (A/100)*(100-A) ref click đầy đủ, và sẽ mất (100-A) – (A/100)*(100-A)= (100-A)*(100-A)/100 ref phải tái chế tiếp

+ Chúng ta sẽ lấy 5 ngày tái chế 1 lần, như vậy số tiền do (A/100)*(100-A) ref click mang lại là: 

(A/100)*(100-A)*0.005*4ADS*25 Standard), 
(A/100)*(100-A)*0.01*4ADS*25(Gold)

Tái chế lần 2  (100-A)*(100-A)/100 ref,
tốn (100-A)*(100-A)/100*0,07

+ Tiếp tục, tái chế xong lần 2 (100-A)*(100-A)/100 ref, chỉ có (A/100)*(100-A)*(100-A)/100 = A*(100-A)*(100-A)/(100*100) ref click đầy đủ, và sẽ mất (100-A)*(100-A)/100 – A*(100-A)*(100-A)/(100*100) = (100-A)mũ3/100mũ2  ref phải tái chế tiếp

+ Chúng ta sẽ lấy 5 ngày tái chế 1 lần, như vậy số tiền do A*(100-A)*(100-A)/(100*100) ref click mang lại là
A*(100-A)*(100-A)/(100*100)*0.005*4ADS*20 Standard),
A*(100-A)*(100-A)/(100*100)*0.01*4ADS*20(Gold)

Tái chế lần 3  (100-A)mũ3/100mũ2 ref,
tốn (100-A)mũ3/100mũ2*0,07

FREE COIN

Tìm kèo trade coin, ICO tiềm năng, FREE coin ở đâu?:
FOLLOW TELEGRAM

+ Tiếp tục, tái chế xong (100-A)mũ3/100mũ2 ref, chỉ có (A/100)*(100-A)mũ3/100mũ2 = A*(100-A)mũ3/100mũ3 ref click đầy đủ, và sẽ mất (100-A)mũ3/100mũ2 – A*(100-A)mũ3/100mũ3 = (100-A)mũ4/100mũ3  ref phải tái chế tiếp

+ Chúng ta sẽ lấy 5 ngày tái chế 1 lần, như vậy số tiền do (A/100)*(100-A)mũ3/100mũ2 ref click mang lại là
A*(100-A)mũ3/100mũ3*0.005*4ADS*15 Standard),  
A*(100-A)mũ3/100mũ3*0.01*4ADS*15(Gold)

Tái chế lần 4  (100-A)mũ4/100mũ3 ref,
tốn (100-A)mũ4/100mũ3*0,07

+ Chúng ta sẽ lấy 5 ngày tái chế 1 lần, như vậy số tiền do (A/100)*(100-A)mũ4/100mũ3 ref click mang lại là
A*(100-A)mũ4/100mũ4*0.005*4ADS*10 Standard), 
A*(100-A)mũ4/100mũ4*0.01*4ADS*10(Gold)

Tái chế lần 5  (100-A)mũ5/100mũ4 ref,
tốn (100-A)mũ5/100mũ4*0,07

+ Chúng ta sẽ lấy 5 ngày tái chế 1 lần, như vậy số tiền do (A/100)*(100-A)mũ5/100mũ4 ref click mang lại là
A*(100-A)mũ5/100mũ5*0.005*4ADS*5 Standard), 
A*(100-A)mũ5/100mũ5*0.01*4ADS*5(Gold)

Như vậy, ta sẽ thấy trong 1 tháng, thuê 100ref, chỉ có A% ref click (và sau mỗi lần tái chế cũng vậy). Tổng số tiền thu và chi như sau :

* Tổng chi : Tổng những số màu đỏ
+ Thuê 100ref, tốn 25$/tháng
+ TC lần 1 100-A ref , tốn (100-A)*0,07
+TC lần 2  (100-A)mũ2/100mũ1 ref, tốn 
(100-A)mũ2/100mũ1*0,07
+TC lần 3  (100-A)mũ3/100mũ2 ref, tốn
(100-A)mũ3/100mũ2*0,07
+TC lần 4  (100-A)mũ4/100mũ3 ref,
tốn (100-A)mũ4/100mũ3*0,07
+TC lần 5  (100-A)mũ5/100mũ4 ref,
tốn (100-A)mũ5/100mũ4*0,07

* Tổng thu : Tổng những dòng màu xanh bên dưới
+ Bạn thuê 100ref chưa tái chế
A*0.005*4ADS*30 (Standard)
A*0.01*4ADS*30 (Gold)

+ Tái chế lần 1 (100-A) ref
A*(100-A)/100*0.005*4ADS*25 Standard),
A*(100-A)/100*0.01*4ADS*25(Gold)
+ Tái chế lần 2  (100-A)mũ2/100mũ1 ref
A*(100-A)mũ2/100mũ2*0.005*4ADS*20 Standard),
A*(100-A)mũ2/100mũ2*0.01*4ADS*20(Gold)
+ Tái chế lần 3  (100-A)mũ3/100mũ2 ref,
A*(100-A)mũ3/100mũ3*0.005*4ADS*15 Standard), 
A*(100-A)mũ3/100mũ3*0.01*4ADS*15(Gold)
+ Tái chế lần 4  (100-A)mũ4/100mũ3 ref,
A*(100-A)mũ4/100mũ4*0.005*4ADS*10 Standard), 
A*(100-A)mũ4/100mũ4*0.01*4ADS*10(Gold)
+ Tái chế lần 5  (100-A)mũ5/100mũ4 ref,
A*(100-A)mũ5/100mũ5*0.005*4ADS*5 Standard), 
A*(100-A)mũ5/100mũ5*0.01*4ADS*5(Gold)

=> Đặt X = (100-A)/100 ,ta sẽ đưa tổng chi, tổng thu về hàm sau đây:
Tổng chi :
25 + 7X(1 + X + X*2 + X*3 + X*4)
Tổng thu : (Standard)
0,1A(6+5X+4X*2+3X*3+2X*4+X*5)
Tổng thu : (Gold)
0,2A(6+5X+4X*2+3X*3+2X*4+X*5)
Số ref ta sẽ lựa chọn được (số ref này sẽ làm việc cho ta mãi, và sang tháng thứ 2, ta sẽ giữ lại cho 90 ngày)
A(1+X+X*2+X*3+X*4+X*5) , có thể coi bỏ X*5

– Lập bảng tính Exel, ta sẽ thấy như sau (bạn kích vào hình để thấy rõ hơn)

– Chú ý trong bảng AVG là trung bình của tổng số AVG của từng ref. Có nghĩa là ta sẽ cộng tổng số AVG của gói ref ta thuê chia cho số lượng ref thuê đó.
* Kết luận:
– Giải quyết được vấn đề renew ref, chỉ ra phần trăm số lượng  đổi ref là bao nhiêu ứng với chỉ số AVG trung bình thì có lãi và lỗ
=> Nhìn trên hình ta thấy. Khi áp dụng phương pháp 5 ngày đổi ref 1 lần, đối với thành viên standard, mỗi lần đổi đến 70% (A=30) số lượng ref thuê, Nếu chỉ số tổng AVG trung bình là lớn hơn 2.63 thì chúng ta vẫn có lãi, trong khi đó thành viên Gold, con số này là 85% và AVG là 1.65. Và số Ref ta chọn được đến cuối tháng là 83ref, Gold là 55ref.
– Giải quyết được vấn đề chọn lọc ref thuê, giúp ta lựa chọn được những thành viên Neobux thực sự, và, sang tháng tiếp theo ta sẽ giữ lại chúng 90 ngày và với mức giá là được giảm xuống 20%
– Bài toán chỉ ra chúng ta : Những tháng đầu tiên, khi bắt đầu thuê ref, chúng ta có thể chấp nhận lỗ để chọn được những ref thực sự, và những tháng sau đó, ta sẽ bội thu từ chúng.
– Bài toán cũng giúp chúng ta mạnh dạn hơn trong việc đổi ref thuê, Nếu bạn không dám làm, chẳng bao giờ có bội thu cả.
– Tuy nhiên nhược điểm của bài toàn này không chỉ ra chỉ số lick trung bình từng ngày AVG của từng ref.
2. Theo chỉ số AVG
– Trước tiên, lưu ý AVG ở đây là chỉ số click trung bình hàng ngày của một ref cụ thể, khác với AVG của bài toán trên.

Trong bảng quản lý ref thuê của bạn, bạn còn có thể thấy:
*Referral: Đây là tên người dùng của giới thiệu của bạn hoặc một số mặt nạ để nhận diện bạn ẩn danh.
* Your referral since: Ở đây bạn có thể xem ngày tháng và thời gian đầu tiên khi thuê  hoặc tái chế ref
* Next payment: Hiển thị các ngày còn lại của ref bạn thuê, để căn cứ vào đó bạn giữ chúng lại khi sắp hết hạn.
* Last click: Hiển thị ngày mà các ref thực hiện click ngày cuối cùng gần nhất
* Clicks: Hiển thị tổng số lượng nhấp chuột mà các giới thiệu đã   thực hiện trong khi bạn thuê.
* Avg: Số click trung bình được tính từ ngày đầu tiên kể từ khi bạn mua ref, hoặc đổi ref.
– Khi chúng ta thuê ref, tốn 0.25$/tháng/ref. 1 click ref mang lại cho bạn 0.005$ với thành viên standard, 0.01$ với thành viên Gold. Như vậy, trong 1 tháng cần 0.25/0.005 = 50 click, AVG tương ứng là 50/30 = 1.67 với thành viên Standard. Con số này của thành viên Gold là 0.25/0.01 = 25click, AVG = 25/30 = 0.84
– Như vậy, có thể kết luận, một ref bạn đăng thuê, có chỉ số AVG dưới 1.67(0.84) thì bạn đăng bị lỗ, có thể, chúng ta phải tái chế những ref này. Bài toán này chỉ ra rất trực quan cho ta thấy ngay ref nào đang làm ta bị lỗ.
* Kết luận : Thành viên Standard, chỉ số AVG dưới 1.67 là ta bị lỗ, thành viên Gold là 0.84
* Từ 2 bài toán trên, ta rút ra chiến thuật thuê ref
1. Chiến thuật cổ điển, chỉ nên tham khảo, áp dụng nó chắc mất hàng năm trời
– Click đạt 2-3$, thuê 3 ref hết 0.75$, số tiền còn lại để duy trì ref, gồm đổi ref và giữ lại ref
– Tiếp tục click đạt 2-3 đô, thuê tiếp 3Ref, và làm như 3 ref trên
– Cứ tiếp tục như vậy….

Phương pháp : chúng ta không rút tiền mà dùng số tiền sinh ra để thuê ref, khi nào chọn lọc được 500 ref thuê thì bắt đầu cashout, cashout đủ 90$ bắt đầu nâng cấp tài khoản lên Gold, sau đó lại tiếp tục thuê ref không cashout, khi số ref đạt 1200 bắt đầu cashout, cashout được 900$ thì mua lên gói Ultimate. Sau đó tiếp tục thuê ref, thuê được trên 4000 ref bắt đầu mới cashout. Đó chính là nột dung của chiến thuật này
– Ý tưởng chiến thuật là kiếm tiền mà không có sự đầu tư ban đầu, cứ từ từ mà tiến
– Tuy nhiên áp dụng được nó chắc phải mất hàng năm trời đấy bạn, phải hết sức kiên nhẫn, nhưng có lẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn mà áp dụng.
– Chiến thuật này thích hợp cho người mới chơi MMO. Tuy nhiên chỉ nên áp dụng chiến thuật thời gian đầu tìm hiểu MMO.

2. Chiến thuật áp dụng 2 bài toán trên
– Đặt : AVG1 là chỉ số AVG trung bình của tổng các AVG của từng ref (ở bài toán C1)
AVG là chỉ số click trung bình hằng ngày của từng ref (bài toán C2)
– Đầu tiên thuê một gói ref cho một tháng (lần đầu thuê là 1 tháng)
– 4-5 ngày sau kiểm tra AVG1, AVG1 dưới 1.67 (Standard), 0.84 (Gold) là chúng ta đang bị lỗ, có quá nhiều ref không click, hoặc click không đều.
Bước 1: Bắt đầu đổi Ref lần 1. Chọn những Ref sau để thay chúng :
+ Không click 4-5 ngày.
+ Những ref có chỉ số AVG thấp nhất, dưới 1.67 (0.84)
Số lượng chọn là bao nhiêu, quay lại Bài toán C1, xem xét lựa chọn

Bước 2 : 10 ngày sau, đổi ref lần 2, lựa chọn như trên. Thuê tiếp 1 gói ref khác, gói này quay lại bước 1, nếu bạn nhiều tiền bạn có thể đầu tư ào ào.

Bước3 : 15 ngày sau, Quay lại bước 2. Kiểm tra AVG1 của gói 1, kiếm tra bài toán C1

Bước 4: 20 ngày, Tiếp tục như vậy.

Lựa chọn đến đâu bạn xem kỹ 2 bài toán trên. Và chúng ta cứ thực hiện như vậy theo Bài toán C1.
Chú ý :
– Với những Ref có chỉ số AGV1 lớn hơn 1.67 (0.84) mà không click 5 ngày ta cũng thay chúng.

– Đến ngày thứ 29 thì bạn xem xét và bắt đầu giữ lại toàn bộ ref thuê cho 90, 150, 240 ngày (kể cả những ref không đạt, để làm gì? Để giữ chúng lại để giảm giá 18%, 25%, 30% ngay sau đó thay thế chúng)

– Sang tháng tiếp theo, bạn có thể thực hiện tiếp các gói ref khác. Và lưu ý lại: Những ref có AVG > 1.67 mà 5 ngày không click, ta vẫn thay thế chúng bằng ref khác.
– Chỉ nên đầu tư ( thuê Ref ) khi bạn  đã Upgrape và đặt Auto Pay = Enable khi hết tháng đầu tiên thuê ref.


– Cứ như vậy, bạn không được rút tiền khi đủ thanh toán, mà hãy làm như sau :
+ Đối với thành viên Gold, bạn chỉ nên cashout khi bạn đã chọn được trên 1200-1500 ref thuê
+ Đối với thành viên Gold/Ultimate bạn chỉ nên cashout khi bạn đã chọn được trên 4000 ref thuê
– Được như vậy rồi thì hưởng lợi đi, 1 ngày trên 20$, tôi được biết 1 thành viên Neobux kiếm lợi nhuận 2500$/tháng (85$/ngày) và đây là 1 proof của thành viên đó:*Bạn nên dùng Exel để quản lý ref, số click , chỉ số AVG1, AVG

Nguồn: Movang.info

Từ khóa: paypal vietnam,

Bài Toán Thuê Refferal Tại Neobux/Onbux
Nếu bạn cảm thấy bài viết giúp ích được cho bạn, xin hãy đánh giá.
BITCOIN LÀ GÌ?

Nhận thông tin coin, kèo trade coin, chương trình free coin nhanh nhất tại:
TELEGRAM KÊNH YOUTUBE GROUP THẢO LUẬN

Bitcoin là gì, cách kiếm bitcoin
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here